AABF’Yİ CANI GÖNÜLDEN KUTLUYORUM

Metin ES / KÖLN

TÜRKİYE’de Hünkar Hacı Bektaş Veli Vakfı Başkanı Pir Veliyettin ULUSOY, Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’na  (AABF) hitaben yazdığı ve sosyal medya hesabından yayınladığı mektupla, NRW Eyaleti’nde Alevilere tanınan Kamu Tüzel Kişiliği hakkından ötürü tebrik ederek, „AABF’yi canı gönülden kutluyorum“ dedi.

Pir Veliyettin ULUSOY’un kaleme aldığı yazı şu şekilde:

BÜYÜK BİR KAZANIM
„Hasret ile gurbetin buluştuğu yerde canı gönülden vermiş olduğunuz emeğiniz sizlere umut ve hizmetiniz ışık oldu. Bir zamanlar insanlar yüklerini sırtına alıp, göçünü bir umut aşkına Almanya’ya çekti.

Doğup büyüdükleri topraklar hasrete gidilen yer ise gurbete dönüştü. Başlangıcı bir ekmek, aş, iş, geçim uğrunaydı ve devamı ise yaşama tutunma. İnsanların anlam ve değerler yükledikleri topraklardan kopması, kişisel ve kolektif bellek açısın￾dan tahrip edici sonuçlara sahiptir. Çünkü insanın doğup büyüdüğü topraklar kişinin aidiyetinin olu￾şumunda en az kişinin kökeni, sınıfı ya da cinsiyeti kadar etkilidir. Bu anlamda hasret çekilen diyar￾ların olgusunu fiziksel gerçekliğinden öte, bireylerin veya toplulukların ona yükledikleri anlam ve
değerler belirleyicidir.

Gurbet ellerinde yapmış olduğunuz hizmet ve çalışmalar ile toplumsal belleği
koruyarak Yolu sürdünüz. Bu çok anlamlı, değerli ve taktir edilmesi gereken bir hizmettir.

Bizler dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan Aleviler olarak hasret ile gurbetin buluşma anla￾rına nefes verdiğimiz sürece tanıklık ederiz. Bu tanıklık etme ve buluşmaların ortak paydası şudur ki: tenimiz, bedenimiz, varlığımız bize ait olsa da gelenek ve göreneklerimiz, canımız, erkânımız, deyiş￾lerimiz, nefezlerimiz, duazlarımız, mersiyelerimiz, süreğimiz, inancımız Hak Muhammed Ali Yolu’nu büyük bir aşk ile canla başla sürdürmeye çalışan Yol ulularımıza borçluyuz.

Bizler nefes verdiğimiz sürece gönül borcumuzu el birliği ve gönül dirliği içerisinde kırmadan, dökmeden, incit￾meden ödemeye çalışacağız.

Bu duygu ve düşünceler ile çalışma ve başarılarınızı takdir eder; kazanımlarınızın daim olmasını dilerim.
Aşkı Muhabbetlerimle.“

About the author

Related