ALEVİLİK ALMAN DEVLET STATÜSÜNDE ONAYLANDI

Metin ES / DÜSSELDORF

ALMANYA’da Aleviler ilk kez Kuzey Ren Vestfalya (NRW) Eyaleti Parlamentosu tarafından „kamu tüzel kişiliği“ statüsünde bir inanç toplumu olarak kabul edildi. Alevilerin tarihi bir gün yaşadığı devlet nezdindeki statüyü NRW Parlamentosu onayladı.

Daha önce Eyalet Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan ve ardından Başbakan Armen Laschet imzalamıştı. Bugün ise parlamentoda okunup kabul edildi. Aynı zamanda resmi gazetede yayınlanıp resmileşeceği bildirildi.

ALEVİ HAKLARI ALMAN GÜVENCESİNDE

Bugün, Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Parlamentosu  Aleviliği bir inanç toplumu olarak en üst seviyede tanınmış oldu. Parlamento kararını Avrupa Alevi Konfederasyonu ve Almanya Alevi Birliği Federasyonu yöneticileri NRW Parlamentosu önünde düzenledikleri basın toplantısıyla duyurdular.

Böylelikle,

-Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde Cemevleri, Kiliseler ile eşit statüde temsil edilecek.

-Alevilik diğer din ve inanç grupları gibi eşit haklara sahip olacak.

-Alevilerin hakları, Alman devletinin güvencesinde olacak.

ALEVİLİK KİLİSE STATÜSÜNDE

Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti Alevlik inancını devlet nezninde „Kamu Tüzel Kişiliği“ statüsünü veren ve ilk tanıyan eyalet olurken, AABK Eşit Başkanı Hüseyin Mat, „Aleviler tarihi bir gün yaşıyor“ diyerek duygularını şu şekilde dile getirdi:

Artık kamu kurumu olduk. Almanya’da Alevilik diğer din ve inanç grupları gibi eşit haklara sahiptir. Yani Almanya’daki Katolik, Ortodoks, Protestan kiliselerinin anayasal olarak hangi hakları ve yetkileri varsa Aleviler de aynı haklara sahiptir.

Kiliselerin konumu neyse bizim de konumumuz bu olacak. Cemevlerimiz, kiliseler ile eşit statüde temsil edilecek. Alevilerin hakları, bundan böyle Alman devletinin güvencesinde olacak.

Bu günden sonra elde ettiğimiz bu hakların içini doldurmaya başlayacağız. Ne gibi haklar ve yetkiler doğuyorsa bunların hepsini kullanacağız. Bizim açımızdan da yeni bir dönem. Devletten bu hakkı aldık sıra Alevilerin bu hakları kullanmasına geldi. Artık dernek değiliz, resmi ismimizde kamu tüzel kişiliği geçecek. Bütün Alevilere ve emek verenlere armağan ediyoruz. Bu karar Alevi hareketi için onurdur. 30 yıllık mücadele sonrası alınan başarıya geçmişten bu güne bir çok canımız ciddi anlamda katkı sunmuştur“

About the author

Related