DİYANET: TÜRKÇE İBADET CAİZ DEĞİLDİR

TJB-HABER MERKEZİ 

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada; “Okunan bu tercümelerin Kuran olarak isimlendirilmesi caiz olmadığı gibi mealin Kuran yerine okunması da doğru değildir.” ifadeleri yer aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkçe ezan okunması hakkında, “Ezanın asli şekli dışında başka bir dille okunması caiz değildir” açıklamasında bulundu.

Diyanet’ten Türkçe ibadet ve ezan açıklaması

Kur’an’ın tercümesine Kur’an denilemeyeceği ve tercümesinin Kur’an hükmünde olmadığı konusunda İslâm âlimleri görüş birliği içinde olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiştir. (Yusuf, 12/2; Zuhruf, 43/3). Kur’an-ı Kerim, hem lafzı hem manası ile Kur’an’dır. İndirildiği lafızların dışında, Arapça bile olsa, başka sözlerle ifade edilen mana Cenab-ı Hakk’ın kelâmı değil, mütercimin ondan anladığı manadır. Bu itibarla bu lafızlardan anlaşılan ve başka lafızlarla ifade edilen mana Kur’an değildir. Kur’an lafzı ve manasıyla mucizedir.

Açıklamada “Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim, Arapça olarak indirilmiştir.” denilirken Ezan hakkındaysa “Ezanın aslî halinin dışında herhangi bir dil ile okunacak çağrının, İslâm âlimleri ve dünya Müslümanları nezdinde ezan olarak itibarının olmadığı muhakkaktır” denildi.

Ezan okunmasına ve okunduğu dile ilişkin “15 asırlık bir gelenek ve ittifak söz konusudur” denilen açıklamada “ezanın asli şekli dışında başka bir dille okunması caiz değildir” diye eklendi.

About the author

Related