KERBELA KANAYAN YARADIR

Metin ES / DUİSBURG

ALMANYA’da Duisburg Kuzey(Nord)Alevi Toplumu, kurduğu çadırda Muharrem orucunun 10.gününde yoğun katılımla oruç açıldı. Hz.Hüseyin’in Kerbala’da şehit edilmesinden ötürü Alevilerin madem tuttukları Muharrem orucunda etsiz yemeklerle oruç açıldı. Oruç açma erkanını Dede Hasan Karagöz, Ana Gülistan Aksoy, Özlem Akbaba, Ali Akbaba ve zakir Kemal Tosun birlikte yürüttü.

12 GÜN YAS TUTULUR

Duisburg Nord Alevi Toplumu Başkanı Deniz Güner, Muharrem Orucunun Aleviler açısından çok önemli ve Kerbela’nın hala kanayan bir yara olduğunu dile getirerek şunları söyledi:

12 gün boyunca et yenilmez. Kan akıtılmaz. Sakal kesilmez ve eğlence yapılmaz. Bizim için bir yastır, matemdir. Çünkü Kerbela içimizde kanayan yaradır. 12 günün sonunda aşure yapılır ve lokmalar dağıtılır.”

Sonra Post dedesi Kazım Karagöz gülbengi şu şekilde okuyarak oruçlar açıldı:

Bismişah Allah, Allah. Niyetlerimiz kabul, lokmalarımız makbul, muratlarımız hasıl ola Üçlerin, Beşlerin, Yedilerin, Kırkların, Oniki İmamların, Ondört Masum-u Pakların, Onyedi Kemerbestlerin dergahına yazıla. Kerbela şehitlerimizin, gelmiş geçmiş cümle ulularımızın, atalarımızın ruhu revanları şad u handan ola. Allah bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, afetlerden, ve her türlü kötülüklerden koruya. Bizleri Ehlibeytin katarından, didarından ayırmaya
Cümlemize sağlık, huzur, birlik, dirlik, hayırlı kazançlar ve hayırlı kısmetler nasip eyleye. Gerçeğe Hü.

Hâkk-Muhammed-Ali cümlemizin yardımcısı ve gözcüsü, Bozatlı Hızır her daim yoldaşımız olsun. Aşk ile”

 

About the author

Related