KÖLN CAMİSİ KİLİSEYE ÇEVRİLSE

Almanya’daki ırkçılar, naziler, ırkçı partiler Almanya’daki Müslümanların ve Türklerin sembolü olan Köln Camisi’nin inşaatına karşı çıkmışlardı ve hâlâ sürekli olarak kapatılmasını istiyorlar.
Bütün dünya, bütün Hıristiyan- Ortodoks âlemi Köln Camisi’ni kiliseye dönüştürmek isteyenlerle, Ayasofya’yı camiye dönüştürenleri ve dönüştürmek isteyenleri aynı görüyor.

Köln Camisi’ni kapatmak ya da kiliseye dönüştürmek isteyenler Almanya’nın; Ayasofya’yı camiye dönüştürmek isteyenler de Türkiye’nin insanlık karşısında, dünya kamuoyunda şerefine, saygınlığına çok zarar veriyor.

Köln Camisi’nin inşaatını Almaya savundu ve yardım etti. Böylece Almanya’nın dünyada ve Müslüman aleminde saygınlığı arttı.
Ayasofya’nın kilise olarak ya da müze olarak korunması, yaşatılması Türkiye’nin dünyada, Hıristiyan-Ortodoks aleminde saygınlığını artırmıştı ve artıracaktır da.

Almanya’da 2750 cami var. Fakat Köln Camisi Almanya’daki Türklerin, Müslümanların sembolüdür. Ayasofya Kilisesi de Hıristiyanlık-Ortodoks aleminin en kutsal yeridir. Semboldür. Müslümanların en kutsal yeri neresi ise Ayasofya’da Hıristiyanlar için odur.

Siz bir Müslüman olarak kiliseye çevrilmiş Köln Camisi’ni görmek için Almanya’ya, Köln’e gelir misiniz? Hayır. Hıristiyanlar da, Almanlar da, Ortodokslar da camiye dönüştürülmüş Ayasofya’yı görmek, inancının, onurunun nasıl zedelendiğini ya da zedelenmekte olduğunu yaşamak için Türkiye’ye, İstanbul’a gelmek istemiyor.

Farzedlim ki, Alman ırkçıları, nazileri, faşitleri güçlendi, amaçlarını gerçekleştirdi. Köln Camisi’ni, Berlin, Duisburg camilerini kiliseye çevirdi. Ne dersiniz? Hıristiyanların barbarlığından, “Haçlı zihniyeti”nden, Almanların yabancı düşmanlığından, Almanya’da faşizmin iktidara geldiğinden, nazilerin hortladığından söz edersiniz. Camilerin kiliseye çevrilmesine haklı olarak karşı çıkarsınız. Ben de karşı çıkarım.

Şimdi de son zamanlarda İstanbul’daki “kutsal bilgelik, ilahi bilgelik” anlamına gelen, Hıristiyan-Ortodoks âleminin en önemli, tarihi Ayasofya Kilisesi’nin tekrar camiye dönüştürülmesi gerçeğini düşünelim. Türkiye’de son 100 yılda Hıristiyanlara ait on bin kadar kilise, manastır, dini yapı, mabet, ibadet yeri yok edildi, ahıra, hapishaneye, cephaneliğe, sinemaya, depoya ve çok azı da camiye çevrildi. İnsanlık bunları unutmadı, fakat acılarını kalbine gömdü. Geçen yıllarda Trabzon’daki Ayasofya kilisesi camiye çevrildi. Bu da küçük, sıradan bir olay gibi kabul edildi.

Ayasofya Bizans İmparatoru I. Justinianus tarafından, MS 532-537 yılları arasında inşa ettirilmiştir. Mimarları fizikçi Aydın-Miletli İsidoros ve Aydın-Trallesli matematikçi Anthemius’tur. İnşaatından 1463 yıl sonra camiye çevrilmesi insanlık ayıbıdır.
Namaz kılacak yerin mi yok? Ayasofya’nın yüz metre ilerisinden senin ataların tarafından inşa edilmiş muhteşem bir cami var. Lütfen git namazını orada kıl!

Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi aynı zamanda Almanya’daki ırkçıların, nazilerin, yabancı düşmanlarının ekmeğine yağ sürüyor. Almanya’daki Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının can güvenliklerini de tehlikeye atıyor.
Dilerim Türkiye’de sağ duyu galip gelir. Ayasofya, bilgeliğin ifadeli olarak Ayasofya olarak korunur ve yaşatılır.

Kemal Yalçın..

About the author

Related