OKULLAR AÇILIYOR

Sevgili çocuklar,
Sevgili anne-babalar,
Sevgili öğretmen arkadaşlarım,

Uzunca geçen bir yaz tatilini daha geride bıraktık. İyi veya kötü anılarla tatilinizi geçirdiniz. Genel olarak değerlendirdiğimizde tatiller yaşamımızdaki dinlenme dönemleridir. Öğrencilerimiz de dinlenmiş bir şekilde derslere başlayacaklar. Maalesef çocuklar tatil dönüşü eğitime, öğrenmeye hazırlıklı değiller. Okul yaşantısına ve 45’er dakikalık derslere alışmaları bir süreç istiyor.
Başarılı çocuklar yetiştirmek için görev ve sorumluluklar:

Çocukların okulda başarılı olabilmeleri için;
Anne-babaların ayrı sorumluluğu,
Çocukların ayrı sorumluluğu,
Öğretmenlerin de ayrı sorumlulukları vardır.

Anne-babaların sorumluluğu:
Anne-babalar daha okulun ilk gününden itibaren çocuklarıyla ilgilenmeli. Kitap, defter, ders araç gereçleri zamanında temin etmeli. Öğrencilerinin derslere dakik gitmeleri sağlamalı. Beslenmelerine dikkat etmeli. Öğretmenleriyle sürekli iletişim içinde olmalı. Okulda çocuğunun rahatsız olduğu bir durum varsa, bunun düzeltilmesi için geç kalmadan çözümler aramalı. Özellikle de ders yılı başında çocukların merakla anlatacakları çok şey vardır. Aileler, çocuklarına zaman ayırmalı, onların anlattıklarını sabırla dinlemeli.

Çocukların sorumlulukları:
Unutmayalım ki, her iş sevilerek yapılırsa en güzel sonuç alınır. Daha ilk derslerde öğretmenler üzerinde olumlu bir etki bırakan öğrenci o şekilde devam eder. Eğer öğrencilerimiz meraklıysa, öğrenmeden zevk alıyorsa, mutlaka başarılı olurlar.Sınav dönemi, okullar açıldıktan yaklaşık bir ay sonra başlasa da, dersleri ilk günden itibaren ciddiye almak gerekir. Her ders için alınan karne notlarının % 60’ı derslerdeki sözlü katılım için verilir. „Öğrenci derslere aktif olarak katılıyor mu? Öğretmenin ders sırasında sorduğu sorulara doğru cevap veriyor mu? Verilen ev ödevlerini özen göstererek yapıyor mu? Sınavlara zamanında hazırlanıyor mu?“ kriterlerine göre sözlü değerlendirme yapılır.

Eğitimde öğretmenin sorumluluğu:
Öğretmenlik kutsal bir meslektir. Diğer mesleklerden daha fazla sorumluluk isteyen özelliği vardır. Öğretmenliğin malzemesi insandır. Çocukları geleceğe hazırlamak, onların topluma yararlı birer birey olmasını sağlamak öğretmenlerimizin sorumluluğundadır. O nedenle, öğretmenler öğrencilerine sevecen davranmalı. Onlarda kusur arama yerine, her çocuğun farklı olduğunu görerek, yeteneklerini değerlendirmeli. Dersleri çocuklara sevdirmeli. Öğretmen yol gösterici olmalı. Çocuklar genelde öğretmenlerini örnek alırlar. Giydiği kıyafetlerden tutun da, dinlediği müzik, yediği yemek ile ilgilenirler. O nedenle rol-model özelliği olmalı öğretmenin. Öğretmenin bilgisi, davranışları, kültürü çocuğu etkilemişse, ondan mutlaka bir şeyler öğrenmek ister. Öyleyse, her şeyimizle örnek olmalıyız.

Yeni ders yılının öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize başarılı geçmesini temenni ederim.

Celal Aydemir
Eğitimci / Ruhr Öğretmenler Derneği Başkanı

 

About the author

Related