SOL’U ANLAMAK VE ANLATMAK

Sıradan bir „sosyal demokrat“ bile olamamış ırkçı-miliyetçi insanların ya da marjinal bazı „sol gruplar“ ve partilerin „sol“ olarak tanımlanarak, gerçek „sol düşünce“nin gözden düşürülmeye çalışıldığı zamanımızda, gerçek solun ne olduğunu anlatmak tüm gerçek solculara düşen önemli bir görev oluyor.

Marksist ve devrimci özünü yitirmemiş „gerçek“ Sol’un dünyanın her yerinde fakat özellikle de Türkiye’de bölük pörçük olduğunu hatta iki askeri darbe ile iğdiş edildiğini, -kendini sol olarak tanımlayan- sol patilerin siyaset sahnesinde önemli bir rol oynamadığını hepimiz biliyoruz.

Ancak, evrensel bir dünya görüşü ve politika olarak sol,-tüm çelişkilerine, hatalarına rağmen- dünya var oldukça tüm diğer „ideolojiler“e karşı en azından „vicdani“ bir alternatif olarak var olmayı sürdürüyor.

Çünkü en yalın tanımıyla sol, toplumu iyileştirmek ve var olan toplumsal hiyerarşiyi kaldırmak isteyen, zenginliğin eşit dağılımını destekleyen politik bir duruşu betimler.

Sol sekülerdir, yani laiktir, emek-sermaye çelişkisinde emekten taraftır. İnsan merkezlidir, odağına din, ırk, milliyet, cinsiyet vb. kavramlar yerine insanı alır.

İnsanın kendine ve topluma yabancılaşmadan, tüm dünya halkları ile barış ve dayanışma içinde yaşayabileceği bir toplumsal düzen vadeden tek politik düşünce, sol düşüncedir.

Mevlüt Asar

Next article

KELÂM

About the author

Related