ALEVİLER: KAZ DAĞINA DOKUNMAYIN

ZEYNEL GÜL / KÖLN

ALEVİ kurumları Kaz Dağları’nda altın aranmasıyla başlatılan doğa kıyımına karşı ortak basın açıklamasında bulundular. Kaz Dağlarının içinde barındırdığı cümle zenginliği ile korunması gerektiği vurgulandı.

“Yeryüzü etim, tenim,
Akarsulardır kanım…”Said Emre

Kaz dağları Tahtacı Alevilerinin kutsal kabul ettiği, önemli ziyaretgâhlarından biridir. Burada yapılan doğa kıyımları; Doğanın, çevrenin yok edilmesinin yanı sıra, inancımıza yönelikte bir yok etme projesidir. Tahtacı Alevilerinin; yüzyıllardır sürdürüp geldikleri yaşamları, kültürleri, inançları; maden, mermer, altın aramaları amacıyla, Kaz dağlarında açılan yaralarla yok edilmenin eşiğindedir.
Bu bölgede yaşayan Tahtacı Alevileri, içinde yaşadıkları doğaya saygı duymuş, onunla barışık yaşamış ve ağaçları kurumadan kesmeyen bir inancı sürdürmüşlerdir. Kesecekleri ağaçtan bile rızalık isteyen bir yolun talipleridir.

Alevilik inancı; bireyin kendisi ve çevresiyle, doğayla, cümle varlıklarla barışıklığını esas alan bir inançtır. İnsan doğanın hâkimi değil bir parçasıdır. İnsan içinde bulunduğu doğanın, çevrenin, toplumun, hayvanların cümle mahlûkatın rızalığı ile yaşamını kurmalıdır. İnsanlığın ve çevrenin barışına hizmet etmeyen, rızalığı gözetmeyen her eylem, hak yolundan sapma anlamına gelmektedir.
Öte yandan, Alevilerin çeşitli kutsalları vardır. Pirlerin dergâhları, makamları ve ziyaretgâhlarımızla birlikte; kutsal olan dağlar, ağaçlar, sular, taşlar vardır. Kaz dağları ve çevresinde de Alevilerin kutsal mekânları yer almaktadır.

Biz varlığın birliğine inanırız. Hak yarattıklarının bir parçasıdır. Her varlık evrende üzerine düşen hizmeti yapar. Bunun dışında o varlığın soyunu, geleceğini yok etmek, hiçbir nedenle kabul edilemez bir suçtur.

Bununla birlikte sorunu sadece Alevililerin bir sorunu olarak görmüyoruz. Kaz dağları ülkemizin en önemli değerlerinden biridir. Doğasıyla, havasıyla, suyuyla, hayvanıyla, insanıyla; bugüne kadar getirdiği kültürü inancıyla bir bütündür. Yok edilmesine göz yumulması akla, vicdana, adalete, insanlığa sığmaz.

Kaz dağları içinde barındırdığı cümle zenginliği ile birlikte korunmalıdır. Hiçbir şey için zaman geçmiş değildir. Bugün bile bu insan eli ile yaratılan felakete/saldırıya son verildiğinde; doğa kendi yarasını onarabilir. Yeter ki, o yarayı daha fazla kanatmayalım.

Yetkilileri bir an önce bu kıyımı durdurmaya davet ediyoruz

Hüseyin GÜZELGÜL
ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONUNU

Gani KAPLAN PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEĞİ

Doğan DEMİR
ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ

ErcanGEÇMEZ
HACIBEKTAŞ VELİ ANADOLU KÜLTÜR VAKFI

Hüseyin MAT
AVRUPA ALEVİ BİRLİKLERİ KONFEDERASYONU

Celal FIRAT
ALEVİ DERNEKLER FEDERASYONU

Remzi AKBULUT
ALEVİ VAKIFLAR FEDERASYONU

Selda GÜNEŞ
DEMOKRATİK ALEVİ DERNEKLERİ

About the author

Related