ATÖF-FÖTED-TGD BİRLİKTE ÇALIŞMA KARARI ALDILAR

TJB-KÖLN

ATÖF-FÖTED-TGD’in Berlin’de gerçekleştirdiği çalıştay sonununda bir basın açıklaması yaptılar. Türkçe anadil ve eğitimde birleşen üç kurumum basın açıklaması şu şekilde:

„Almanya’daki güncel eğitim konularında yalnızca birlikte çalışarak başarılı olunabilinir.

ATÖF-FÖTED-TGD eğitim alanındaki birlikte çalışma istemlerini yenilirken 2020 yılı için bir çalışma planı oluşturuldu. Buna göre belirlenen konular:

 Alman eğitim sistemi içinde (okul öncesi eğitimde ve okullarda) Türkçenin konumunun korunması ve geliştirilmesi,
 mevcut ve gelecekte olacak öğretmen eksikliğine karşı şimdiden önlem alınması,
 Türkçe öğretmenlerinin Türkiye ve Almanya’daki üniversitelerde eğitim olanaklarının genişletilmesi ve devamlılığının sağlanması
 okul ve meslek eğitimindeki dışlanma/ ayrımcılıkla mücadele edilmesi,
 velilerin (anne-babaların) eğitim sistemindeki hak ve ödevleri konusunda bilgilendirilip, desteklenmesi olarak saptandı“

About the author

Related