CHP YURTDIŞI BİRLİKLERİ YENİDEN YAPILANDIRILMALI

Metin ES / HEİDELBERG

ALMANYA’da büyük umutlarla kurulan CHP Yurtdışı Örgütlenmesi sürecinde neler yaşanıyor. Gazetemiz CHP dosyasını açarak, CHP’nin Yurtdışı Örgütlenmesi’nin önündeki engelleri tartışmaya açtı. Yurtdışında CHP neden 3.parti ve CHP’li seçmen neden istenilen düzeyde sandığa gitmiyor? Olası bir erken seçimde CHP’nin başarısı ne olur? CHP Yurtdışı Birlikleri nasıl başarılı olur?

Tarafsız gazetecilik anlayışı ile sosyal demokratlar, yurtseverler ve CHP’lilerle CHP’yi tartışmaya devam ediyor, önerileri, fikirleri sansürsüz bir şekilde yayınlıyoruz. 2012 ve 2013 yıllarında CHP Genel Merkezi tarafından atanan 9 kişilik „CHP Almanya Temsilcilği“nin sekretaryasını yürüten politikacı ve eğitmen Yakup Divrak sorularımızı şu şekilde yanıtladı:

BİLİNÇLİ GERÇEK SOSYAL DEMOKRATLAR

Aslında bunun yolu çok basit, şu anda ciddi bir siyasi tıkanıklık görüyorum. Ya bu Birlikler reforme edilir, kurullara genç ve dinamik sosyal demokratlar seçilerek sistematik ve yoğun bir çalışmaya başlatılarak gelecek seçimde başarı yakalanır. Ancak bu arkadaşların; cinsiyet, yaş ve meslek açısından dengeli seçilmiş bu yöneticilerin, sosyal demokrasiyi, CHP’nin Program ve Tüzük’ünü çok iyi bilmeleri şart. Ve bu arkadaşların etnisiteye, bölgeciliğe, mezhepçiliğe ve grupçuluğa selam bile vermemeleri gerekir. CHP’nin Yurt Dışı Birlikleri ancak ve ancak bilinçli ve  gerçek sosyal demokratların çabalarıyla gelişebilir, büyür ve partimize gerekli oyları toplayabilir.

BİRLİKLER LAĞVEDİLİR

Ya da, çoğu zaten kağıt üzerinde olan bu Birlikler lağvedilerek SPD’nin yurt dışındaki örgütlenme ve çalışma modeline geçilir. Aslında bu Birliklerin yasal olarak CHP ile örgütsel bir bağı yoktur, gönül bağı vardır. Bunlar Alman yasalarına göre kurulmuş birer dernektir. Görevleri, yurt dışında CHP’ni desteklemektir. Bu durumda,  Birliklere son verilerek, üye olmak isteyenler direkt CHP’ne üye olur. Ve bu üyeler, yaşadıkları şehirlerde ve geniş çevresinde CHP için ve de kardeş parti SPD ile birlikte çalışırlar. CHP Genel Merkezi’nin belirleyeceği 3 üye, diğer üye ve CHP sempatizanlarıyla birlikte, yaşadıkları ve çalıştıkları şehirlerde ve geniş çevresinde, sosyal  demokratlarla ve demokrasi bileşenleriyle, Almanya’daki ve Türkiye’deki sorunlarımızın çözümü için uğraş verir, çalışır. Bu çalışmalar kitleleri çekecek ve CHP şemsiyesi altında toplayacaktır. Bunu için şaşalı Birlik bürolarına bile gerek yoktur. Kardeş parti SPD’den, sendikalardan, Awo’dan ve kiliselerden destek alınabilir.

YENİDEN YAPILANMA ŞART

Aslında, Birliklerin çıkışı ve gelişmesi bayağı başarılı olmuştu. Fakat, kendisini Genel Merkez’in/Başkan’ın yakınıymış gibi lanse eden bazı politika bilmez, egosu şişkin kişilerin acemilikleri bu gelişmeyi dumura uğrattı. Bu arkadaşların SPD ve DGB ile kurulan sıcak ilişkileri Almancaya doğru dürüst hakim olamadıkları için yürütememeleri sonucu uluslararası ilişkiler koptu ve uluslararası dayanışmadan güç alınamadı.

Bazı arkadaşların bu gün bile hâlâ Genel Merkez’e gerçek olmaya bigiler aktarmaları, Birliklere bir milyon üye  kaydedilebileceği gibi hayâli ve Almanya’daki oyların yarısının alınabileceği gibi rüyaları  satabilmeleri ve de Genel Merkez’in buna insnıyormuş gibi davranması bu süreci tıkadı. 

Politika ve protokol bilmez bu kişiler, „yanında 5 bin mühendis çalışıyor“ palavrasıyla ve „gerekirse kirayı cebimden öderim“ diyerek şatafatlı bürolar kiralayarak birliklerin bu günkü durumuna sebep olmuşlardır. Siz bunlara ayak oyunlarını, grupçuluğu, sadece Cemevlerine hapsolmayı  da ekleyebilirsiniz. Bazı arkadaşlarımızın dışlanmasına, bazı üyelerin onurlarıyla oynanmasına, belaltı vuruşlara ve durumlara hiç girmeyeyim… Ayrı „Destekleme Derneği“ kurmalar, çekilen ellibin Avroluk krediler de işin cabası…

Çözüm açık ve nettir: Her hâlûkârda yeniden yapılanma şarttır. Ama  bunu politikayı bilen, Almancaya ve protokole vâkıf, iyi niyetli, toplumda karşılığı olan sosyal demokratlarla yapabilirsiniz ancak. Bu işin şartı bu“

About the author

Related