CORONA GÜNLÜĞÜ

İnsanoğlu yeryüzünde ortaya çıkalı beri bakterilere ve virüslerle sürekli bir „savaşın“ işçinde oldu, kimiz kez ağır zayiatlar verse de bu savaşı kazandı. Ancak bu göze görünmez „düşmanlar“ bir türlü tamamen teslim alınıp yok edilemedi, mutasyon yoluyla değişip dönüşerek varlığını sürdürdü.

Corona ya karşı dünya çapında verdiği bu zorlu savaşı da önünde sonunda insanoğlu kazanacak..

Ancak Corona virüsü, dünyayı ve insanlığı, „küresel kapitalizm“in eğemen olduğu, çok farklı, kaygan ve kırılgan bir zaman diliminde yakaladı. Küresel kapitalizmi ve insanlığı varoluşsal bir sınavla karşı karşıya bıraktı.

Ulusal ve uluslararası ölçeklerde hangi büyük sorunlar, eksiklikler, haksızlıklar, çıkmazlar içinde olduğumuzu, bir başka deyişle sistemin tüm „hastalıkları“nı gözler önüne serdi.

Karşımızdaki varoluşsal sorun şimdi, insanlığın epideminin ortaya koyduğu bu „gerçeği“ görüp görmeyeceği, bu büyük „sınav“dan ders alıp yeni bir „dünya düzeni“ üzerinde kafa yorup yormayacağı ve bu „yeni düzen“ için elini taşın altına sokup sokmayacağıdır.

Evet, çoğu kez söylendiği gibi, dünya corona’dan sonra aynı dünya olmayacak, onun daha vahşi daha insanlık dışı mı yoksa daha tabii daha insanca bir dünya mı olacağına biz kendimiz karar vereceğiz…

Mevlüt Asar..

About the author

Related