ANA DİL TARTIŞMASI DEVAM EDİYOR

Metin ES / DUİSBURG

ALMANYA’da NRW Eyaleti Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer’ın kısa zaman önce okullarda İngilizce dersinin kaldırılacağına dair yaptığı açıklamadan sonra başlayan tartışma Türk toplumunda devam ediyor. NRW Uyum Meclisleri Başkanı Tayfun Keltek’in „İngilizce yerine yabancıların ana dil dersi“ verilmeli önerisiyle Türk toplumunda ‚İngilizce’nin yerine Türkçe ana dil dersi verilebilir mi‘ sorusu akıllara geldi. Eğitimci, siyasetçi, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve vatandaşların irdelediği ana dil tartışması devam ediyor. Yoğun ilgi gören tartışmada yeni görüş ve fikirlerden bazıları şu şekilde:

Yüksel Yenice Çağlar (Eğitim ve Aile Danışmanı): Pek çok bilim insanının yaptığı araştırmalar, kendi dil ve kültürlerini tam olarak bilmeyen çocukların ve gençlerin, bulundukları ülkenin dil ve kültürüne uyum sağlayamadığını kanıtlamıştır.
Öncelikle kabul edilmesi gereken, Almanya‘ nın çokkültürlü ve çokdilli bir ülke durumuna geldiği bir gerçeğidir. Bu gerçek kabul edildiğinde, ele alınacak konu, eğitim sisteminin gereken koşullara göre yeniden düzenlenmesidir.
Yeni oluşturulacak sistem, iki ya da çok dilli eğitimi kapsayan bir düzen olmalıdır. Bu iki dilli düzende hiç sorun çıkmaması, düşünülemez. Ancak, eğitimcilerin, dilbilimcilerin ve öğretmenlerin ortak çalışmalarıyla bu sorunlar en aza indirgenebilir. Bu arada ana dil ile İngilizceyi karşı karşıya getirip tartışmak doğru değil.

Osman Apaydın( Emekli Sosyal Hizmetler Uzmanı): 40 yıldan beri bu işin içindeyim. Çocukların Türkçe öğrenmesi kişilik gelişmesi, ikinci bir yabancı dili öğrenebilmesi açısından önemli. Keşke mümkün olsa Çince veya İspanyolcayı da öğrenseler. Konu bu değil tabi. Kendini düşünmekten başka işi olmayan birilerinin İngilizce yerine Türkçeyi istemeleri büyük sorun. Kendi çocuklarımdan billiyorum, İngilizce bilmeyen birisinin Almanya’da kariyer yapması imkansız. Bütün büyük firmalarda Almanca bile konuşulmuyor, sadece İngilizce konuşuluyor.

İbrahim Kalkan (Öğretmen): İlkokullarda İngilizce yerine Türkçe veya Anadil derslerinin verilmesini önerenler, yapılacak değişikliği anlamamış gibiler. Yapılması istenen değişiklik sadece İngilizce ile ilgili bir değişiklik. Bir süredir ilkokullarda uygulanan İngilizce 1. ve 2. sınıflarda istenen verim elde edilmediği için herhalde kaldırılacak. Bu zorlama uygulamanın pek başarılı olmadığını Ana dil dersleri öğretmenleri olarak bizler de yer yer gözlemleme olanağı buluyorduk. Ancak yapılacak olan bu değişiklikle, durumdan vazife çıkarmakta acele eden insanlar hemen bunun üzerine balıklama atlayanlar, ya yapılacak bu değişikliği anlamadılar, yada maksatlı olarak böyle ipe sapa gelmeyen önerilerde bulunuyorlar.

Mustafa Eydemir (İşadamı): Öncelikle bu tartışmaların iyi niyetli yapıldığından kuşkum yok. Pratikte Tayfun Keltek’in fikrini gerçekleştirmek imzansıza yakın. Celal Aydemir’in dikkatini çektiği noktayı önemsiyorum. Çünkü bir sınıfta 7-8 ülkeden öğrenci var. Bu öğrencilere nasıl, hangi sınıflarda anadil dersi verilecek. Fakat haftalık ders programına 1-2 saat eklenip seçmeli yabancı dil olarak öğrencilere ders olarak verilebilinir. Tabi sınıf geçme notunu etkilecek durumda. Kısır tartışmalar, kutuplaşmalar kimseye bir katkı sağlamaz. Aslında Türkçe eğitimi için siyasi destek nasıl elde edilir, maddi kaynak nasıl bulunur, var olan sorunlar nasıl çözülür, çalışma koşulları nasıl düzeltilir gibi konulara proje üretmek bence daha doğru bir yol olur.

About the author

Related